Hadžar

Text hesla

Hadžar, arab. Džabal al-Hadžar, Jabal al-Hajar — horská reťaz na východe Arabského polostrova tiahnuca sa zo severozápadu na juhovýchod pozdĺž pobrežia Ománskeho zálivu na území Ománu, fragmentmi zasahujúca i na územie Spojených arabských emirátov; dĺžka okolo 600 km. Priemerná výška 1 500 m n. m., maximálnu výšku dosahuje v horskej časti Achdar vrchom Šam, 3 083 m n. m. Smerom na západ prechádza postupne do Arabskej púšte, na východe prudko klesá do úzkej pobrežnej nížiny Ománskeho zálivu. Delí sa na tri horské pásma: Hadžar al-Gharbi na severozápade, Achdar v strednej časti a Hadžar aš-Šarki na severovýchode. Pohoria boli vyvrásnené počas alpskej orogenézy. Budované najmä jurskými, kriedovými a treťohornými vápencami, magmatickými horninami, v strednej časti metamorfovanými horninami. Na úpätí skromná vegetácia piesočných púští, vyššie tŕnité porasty a savany s akáciami, v masíve Achdar tvrdolisté lesy; kočovný chov oviec, kôz a tiav.

Text hesla

Hadžar, arab. Džabal al-Hadžar, Jabal al-Hajar — horská reťaz na východe Arabského polostrova tiahnuca sa zo severozápadu na juhovýchod pozdĺž pobrežia Ománskeho zálivu na území Ománu, fragmentmi zasahujúca i na územie Spojených arabských emirátov; dĺžka okolo 600 km. Priemerná výška 1 500 m n. m., maximálnu výšku dosahuje v horskej časti Achdar vrchom Šam, 3 083 m n. m. Smerom na západ prechádza postupne do Arabskej púšte, na východe prudko klesá do úzkej pobrežnej nížiny Ománskeho zálivu. Delí sa na tri horské pásma: Hadžar al-Gharbi na severozápade, Achdar v strednej časti a Hadžar aš-Šarki na severovýchode. Pohoria boli vyvrásnené počas alpskej orogenézy. Budované najmä jurskými, kriedovými a treťohornými vápencami, magmatickými horninami, v strednej časti metamorfovanými horninami. Na úpätí skromná vegetácia piesočných púští, vyššie tŕnité porasty a savany s akáciami, v masíve Achdar tvrdolisté lesy; kočovný chov oviec, kôz a tiav.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hadžar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hadzar