Hadrián III.

Text hesla

Hadrián III., svätý, ? Rím – september 885 pri Modene — pápež (884 – 885). O jeho živote a pôsobení sa v historických prameňoch zachovalo veľmi málo zmienok. Zmierlivo sa správal k protirímsky zameranému konštantínopolskému patriarchovi Fótiovi. Mal dobré vzťahy s cisárom Karolom III. Tučným, ktorý na istý čas zjednotil rozdelenú ríšu Karola Veľkého. Cisár v úsilí upevniť svoju autoritu a umožniť vyhlásenie svojho nemanželského syna Bernharda za svojho nástupcu pozval pápeža na ríšsky snem do Wormsu. Hadrián III. počas cesty do Wormsu nečakane zomrel, bol pochovaný v opátstve Nonantola pri Modene, kde ho potom uctievali ako svätca. Oficiálne bol jeho kult schválený až 1891. Sviatok 8. júla.

Text hesla

Hadrián III., svätý, ? Rím – september 885 pri Modene — pápež (884 – 885). O jeho živote a pôsobení sa v historických prameňoch zachovalo veľmi málo zmienok. Zmierlivo sa správal k protirímsky zameranému konštantínopolskému patriarchovi Fótiovi. Mal dobré vzťahy s cisárom Karolom III. Tučným, ktorý na istý čas zjednotil rozdelenú ríšu Karola Veľkého. Cisár v úsilí upevniť svoju autoritu a umožniť vyhlásenie svojho nemanželského syna Bernharda za svojho nástupcu pozval pápeža na ríšsky snem do Wormsu. Hadrián III. počas cesty do Wormsu nečakane zomrel, bol pochovaný v opátstve Nonantola pri Modene, kde ho potom uctievali ako svätca. Oficiálne bol jeho kult schválený až 1891. Sviatok 8. júla.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hadrián III. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hadrian-iii