Had

Text hesla

Had, Serpens, Ser — súhvezdie v blízkosti rovníka, ktoré v našich zemepisných šírkach v letných mesiacoch vystupuje celé nad obzor. Tvoria ho dve samostatné časti: Hlava hada (lat. Serpens Caput), ktorá vrcholí o polnoci v polovici mája 55° nad južným obzorom, a Chvost hada (lat. Serpens Cauda), ktorý vrcholí v polovici júla 40° nad južným obzorom; medzi nimi je súhvezdie Hadonosa. Súhvezdie Had predstavuje hada, pomocníka boha Asklépia z gréckej mytológie. Nachádza sa v ňom jedna z najjasnejších guľových hviezdokôp M5 (NGC 5904), ktorá obsahuje približne 60 000 hviezd, a otvorená hviezdokopa M16 (NGC 6611), ktorá je v Orlej hmlovine.

Text hesla

Had, Serpens, Ser — súhvezdie v blízkosti rovníka, ktoré v našich zemepisných šírkach v letných mesiacoch vystupuje celé nad obzor. Tvoria ho dve samostatné časti: Hlava hada (lat. Serpens Caput), ktorá vrcholí o polnoci v polovici mája 55° nad južným obzorom, a Chvost hada (lat. Serpens Cauda), ktorý vrcholí v polovici júla 40° nad južným obzorom; medzi nimi je súhvezdie Hadonosa. Súhvezdie Had predstavuje hada, pomocníka boha Asklépia z gréckej mytológie. Nachádza sa v ňom jedna z najjasnejších guľových hviezdokôp M5 (NGC 5904), ktorá obsahuje približne 60 000 hviezd, a otvorená hviezdokopa M16 (NGC 6611), ktorá je v Orlej hmlovine.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Had [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/had