háčkovanie

Text hesla

háčkovanie — technika zhotovovania textílií z jednej nite tvorbou a spájaním očiek pomocou háčika. Základom je retiazka vytvorená z očiek, na ktorú sa vpichovaním pripájajú ďalšie rady tvorené z retiazkových očiek a stĺpikov. Vzory sa tvoria zmenou počtu očiek nabratých na háčiku (niť sa jeden- alebo viackrát ovinie okolo háčika a postupne zháčkuje, čím vznikajú rôzne veľkosti stĺpikov) a spôsobom pripojenia k predošlému radu. Na Slovensku háčkovali muži obuv a rukavice z vlny, koncom 19. stor. sa háčkovanie rozšírilo ako práca žien (háčkovanie častí odevu, čipiek, dekoratívnych bytových textílií) a nahradilo náročnejšie textilné techniky.

Text hesla

háčkovanie — technika zhotovovania textílií z jednej nite tvorbou a spájaním očiek pomocou háčika. Základom je retiazka vytvorená z očiek, na ktorú sa vpichovaním pripájajú ďalšie rady tvorené z retiazkových očiek a stĺpikov. Vzory sa tvoria zmenou počtu očiek nabratých na háčiku (niť sa jeden- alebo viackrát ovinie okolo háčika a postupne zháčkuje, čím vznikajú rôzne veľkosti stĺpikov) a spôsobom pripojenia k predošlému radu. Na Slovensku háčkovali muži obuv a rukavice z vlny, koncom 19. stor. sa háčkovanie rozšírilo ako práca žien (háčkovanie častí odevu, čipiek, dekoratívnych bytových textílií) a nahradilo náročnejšie textilné techniky.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Háčkovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hackovanie