hacker

Text hesla

hacker [heker; angl.], heker —

1. v širšom význame počítačový odborník, ktorý využíva hlboké špecializované vedomosti na riešenie úloh najmä z oblasti počítačovej bezpečnosti alebo programovania vrátane systémového programovania použitím skôr taktických ad hoc než strategických systematických prístupov;

2. v užšom význame počítačový pirát, používateľ počítača, ktorý sa bez prístupových práv usiluje preniknúť do cudzích počítačov. Okrem kriminálnych motívov (→ počítačová kriminalita) môže byť cieľom takéhoto konania aj upozorniť na problémy zabezpečenia údajov alebo vyniknúť v schopnosti preniknúť do čo najlepšie zabezpečených systémov skôr ako iný hacker.

Zverejnené vo februári 2008.

Hacker [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hacker