Háčik, Vladimír

Text hesla

Háčik, Vladimír, 25. 2. 1929 Tvrdošín — slovenský ekonóm. R. 1952 – 2001 pôsobil na Katedre financií Ekonomickej univerzity v Bratislave; 1969 profesor, 1975 DrSc., 2006 emeritný profesor. R. 1969 – 72 dekan Národohospodárskej fakulty, 1962 – 66 a 1973 – 85 prorektor, 1985 – 90 rektor VŠE (dnes Ekonomická univerzita). Absolvoval pedagogicko-vedecké stáže na Sorbone v Paríži (1965 – 66) a na Harvardovej univerzite v Cambridgei v USA (1975 – 76). R. 1969 – 90 člen kolégia federálneho ministerstva financií, vedúci kolégií pre ekonómiu ČSAV a SAV. Od 1967 člen medzinárodnej mimovládnej organizácie Medzinárodný ústav verejných financií (Institut international des finances publiques), aktívny účastník jeho kongresov, ako aj svetových kongresov ekonómov v Mexiku (1980) a Dillí (1986). Vo vedeckovýskumnej práci sa zameriava na otázky rozpočtovej teórie a politiky, finančnej kontroly a histórie financií. Patrí do zakladateľskej generácie vysokoškolských učiteľov v odbore financie a bankovníctvo. Autor a spoluautor šiestich vysokoškolských učebníc, viac ako 30 vysokoškolských skrípt, 10 odborných publikácií, ako aj vyše 150 odborných článkov a vedeckých štúdií. Hlavné diela: Základy financií (1970), Financie. Úvod do financií (1984), Prestavba hospodárskeho mechanizmu (1989), Finančná kontrola (1993), Financie a mena (2005, spoluautor).

Text hesla

Háčik, Vladimír, 25. 2. 1929 Tvrdošín — slovenský ekonóm. R. 1952 – 2001 pôsobil na Katedre financií Ekonomickej univerzity v Bratislave; 1969 profesor, 1975 DrSc., 2006 emeritný profesor. R. 1969 – 72 dekan Národohospodárskej fakulty, 1962 – 66 a 1973 – 85 prorektor, 1985 – 90 rektor VŠE (dnes Ekonomická univerzita). Absolvoval pedagogicko-vedecké stáže na Sorbone v Paríži (1965 – 66) a na Harvardovej univerzite v Cambridgei v USA (1975 – 76). R. 1969 – 90 člen kolégia federálneho ministerstva financií, vedúci kolégií pre ekonómiu ČSAV a SAV. Od 1967 člen medzinárodnej mimovládnej organizácie Medzinárodný ústav verejných financií (Institut international des finances publiques), aktívny účastník jeho kongresov, ako aj svetových kongresov ekonómov v Mexiku (1980) a Dillí (1986). Vo vedeckovýskumnej práci sa zameriava na otázky rozpočtovej teórie a politiky, finančnej kontroly a histórie financií. Patrí do zakladateľskej generácie vysokoškolských učiteľov v odbore financie a bankovníctvo. Autor a spoluautor šiestich vysokoškolských učebníc, viac ako 30 vysokoškolských skrípt, 10 odborných publikácií, ako aj vyše 150 odborných článkov a vedeckých štúdií. Hlavné diela: Základy financií (1970), Financie. Úvod do financií (1984), Prestavba hospodárskeho mechanizmu (1989), Finančná kontrola (1993), Financie a mena (2005, spoluautor).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Háčik, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hacik-vladimir