Habovštiak, Anton

Text hesla

Habovštiak, Anton, 22. 9. 1924 Krivá, okres Dolný Kubín – 14. 4. 2004 Bratislava — slovenský jazykovedec a spisovateľ, manžel K. Habovštiakovej. R. 1950 – 93 pôsobil v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Pracoval najmä v oblasti slovenskej a slovanskej dialektológie (jazykového zemepisu, nárečovej lexikológie a lexikografie). Autor vedeckých knižných prác Oravské nárečia (1965), Atlas slovenského jazyka 4. Lexika (1984), Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov (1993) a i., spoluautor Atlasu slovenského jazyka 1. Vokalizmus a konsonantizmus (1980), Slovníka slovenských nárečí I (1994) a viacerých zväzkov Slovanského jazykového atlasu. Rozprávania zapísané pri terénnych výskumoch (ľudová slovesnosť) prezentoval v mnohých beletristických prácach, napr. v povestiach a rozprávkach Zakliate ovečky pod Rozsutcom (1966), Viktorine zvony (1974), Jánošíkova studnička (1980), Povesti o Oravskom zámku (1994). Venoval sa aj literatúre faktu (Sestra Zdenka, 2003). Nositeľ Pribinovho kríža I. triedy (2005, in memoriam).

Text hesla

Habovštiak, Anton, 22. 9. 1924 Krivá, okres Dolný Kubín – 14. 4. 2004 Bratislava — slovenský jazykovedec a spisovateľ, manžel K. Habovštiakovej. R. 1950 – 93 pôsobil v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Pracoval najmä v oblasti slovenskej a slovanskej dialektológie (jazykového zemepisu, nárečovej lexikológie a lexikografie). Autor vedeckých knižných prác Oravské nárečia (1965), Atlas slovenského jazyka 4. Lexika (1984), Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov (1993) a i., spoluautor Atlasu slovenského jazyka 1. Vokalizmus a konsonantizmus (1980), Slovníka slovenských nárečí I (1994) a viacerých zväzkov Slovanského jazykového atlasu. Rozprávania zapísané pri terénnych výskumoch (ľudová slovesnosť) prezentoval v mnohých beletristických prácach, napr. v povestiach a rozprávkach Zakliate ovečky pod Rozsutcom (1966), Viktorine zvony (1974), Jánošíkova studnička (1980), Povesti o Oravskom zámku (1994). Venoval sa aj literatúre faktu (Sestra Zdenka, 2003). Nositeľ Pribinovho kríža I. triedy (2005, in memoriam).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Habovštiak, Anton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/habovstiak-anton