habitat

Text hesla

habitat [lat.] —

1. biol. najmä v minulosti používané označenie lokality s významom obýva (habitat in; latinsky habitat = žije), ktoré je uvedené na schedách (sprievodných lístkoch s údajmi) v zbierkach organizmov, napr. v herbároch;

2. ekol. v súčasnosti frekventovaný termín označujúci miesto výskytu (stanovište) nejakého organizmu, napr. suchá lúka, brehy stojatých vôd, pri hubách napr. rozpadajúci sa kmeň stromu, pri riasach napr. termálny prameň, pri vtákoch krovinaté medze ap. V širšom význame synonymum biotopu.

Text hesla

habitat [lat.] —

1. biol. najmä v minulosti používané označenie lokality s významom obýva (habitat in; latinsky habitat = žije), ktoré je uvedené na schedách (sprievodných lístkoch s údajmi) v zbierkach organizmov, napr. v herbároch;

2. ekol. v súčasnosti frekventovaný termín označujúci miesto výskytu (stanovište) nejakého organizmu, napr. suchá lúka, brehy stojatých vôd, pri hubách napr. rozpadajúci sa kmeň stromu, pri riasach napr. termálny prameň, pri vtákoch krovinaté medze ap. V širšom význame synonymum biotopu.

Zverejnené vo februári 2008.

Habitat [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/habitat