habit

Text hesla

habit [lat.] — vrchný mimoliturgický odev rehoľníkov a rehoľníčok, ktorým aj navonok vyjadrujú príslušnosť k rehoľnému spoločenstvu. Najčastejšie býva biely, čierny, sivý, hnedý a modrý alebo v kombinácii týchto farieb. Zhotovuje sa z jednoduchých prírodných, najčastejšie bavlnených alebo vlnených tkanín. Siaha od pliec až po zem. Pomerne široký a voľný strih je rozdielny, pri jednotlivých rádoch sa líši podľa ustálených rádových zvyklostí a predpisov. V páse býva previazaný remeňom, šnúrou alebo pásom látky a jeho súčasťou niekedy môže byť kapucňa; súčasťou rúcha rehoľných sestier je aj závoj, ktorý v duchovnom zmysle symbolizuje, že sú nevestami jediného ženícha – Ježiša Krista. Prenesene obradový, slávnostný odev (šaty).

Text hesla

habit [lat.] — vrchný mimoliturgický odev rehoľníkov a rehoľníčok, ktorým aj navonok vyjadrujú príslušnosť k rehoľnému spoločenstvu. Najčastejšie býva biely, čierny, sivý, hnedý a modrý alebo v kombinácii týchto farieb. Zhotovuje sa z jednoduchých prírodných, najčastejšie bavlnených alebo vlnených tkanín. Siaha od pliec až po zem. Pomerne široký a voľný strih je rozdielny, pri jednotlivých rádoch sa líši podľa ustálených rádových zvyklostí a predpisov. V páse býva previazaný remeňom, šnúrou alebo pásom látky a jeho súčasťou niekedy môže byť kapucňa; súčasťou rúcha rehoľných sestier je aj závoj, ktorý v duchovnom zmysle symbolizuje, že sú nevestami jediného ženícha – Ježiša Krista. Prenesene obradový, slávnostný odev (šaty).

Zverejnené vo februári 2008.

Habit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/habit