haberlea

Text hesla

haberlea, Haberlea — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď gesnériovité. Vždyzelené rastliny pochádzajúce z Balkánu (Bulharsko, Grécko), vzácne zvyšky treťohornej flóry. Majú jednoduché vajcovité, na okraji zúbkované, väčšinou mäkkochlpaté listy v ružiciach a dlhostopkaté súkvetia lievikovitých bielych alebo modrých kvetov. Patrí sem napr. 10 – 15 cm vysoký druh haberlea rodopská (Haberlea rhodopensis), ktorá sa pestuje v skalkách alebo na múroch.

Text hesla

haberlea, Haberlea — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď gesnériovité. Vždyzelené rastliny pochádzajúce z Balkánu (Bulharsko, Grécko), vzácne zvyšky treťohornej flóry. Majú jednoduché vajcovité, na okraji zúbkované, väčšinou mäkkochlpaté listy v ružiciach a dlhostopkaté súkvetia lievikovitých bielych alebo modrých kvetov. Patrí sem napr. 10 – 15 cm vysoký druh haberlea rodopská (Haberlea rhodopensis), ktorá sa pestuje v skalkách alebo na múroch.

Zverejnené vo februári 2008.

Haberlea [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haberlea