ha

Text hesla

ha — značka jednotky plošného obsahu hektára.

Text hesla

ha — značka jednotky plošného obsahu hektára.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Ha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ha-2