h

Text hesla

h

1. fyz. a) skratka predpony hekto-, b) značka jednotky času hodiny (z lat. hora), c) označenie Planckovej konštanty

2. hud. a) názov tónu 7. stupňa základnej diatonickej stupnice, b) tónina a základný tón stupnice h mol, c) základný tón molového trojzvuku h mol.

Zverejnené vo februári 2008.

H [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/h-1