gymnéti

Text hesla

gymnéti, gr. gymnétes, gr. jednotné číslo gymnés — v gréckom antickom vojsku príslušníci pechoty ľahkoodencov (z gr. gymnés = ľahko ozbrojený, ľahkoodenec). Na rozdiel od hoplitov nemali ochrannú zbroj.

Na boj z diaľky boli určení lučištníci (gr. toxotai), prakovníci (gr. sfendonétai) strieľajúci z praku (gr. sfendoné) kamene alebo olovené či hlinené gule, a kopijníci (gr. akontistai). Na boj zblízka i z diaľky boli určení peltasti (gr. peltastai) chrániaci sa iba malým dreveným, kožou potiahnutým štítom (gr. pelté), bojujúci s oštepom (gr. dory), mečom (gr. xifos) a kopijami (gr. akontion).

Zverejnené 5. novembra 2020.

Gymnéti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gymneti