Gýmešský jarok

Text hesla

Gýmešský jarok, do 2003 Gímešský jarok — národná prírodná rezervácia v katastri obce Drienov v okrese Prešov; vyhlásená 1981, rozloha 20,6 ha. Zriadená na ochranu lesných spoločenstiev brezových dúbrav a oglejených bukových dúbrav v Košickej kotline. Slúži na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Zverejnené vo februári 2008.

Gýmešský jarok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gymessky-jarok