Guyanská panva

Text hesla

Guyanská panva — pretiahnutá podmorská panva v západnej časti Atlantického oceána. Na juhozápade je ohraničená juhoamerickou pevninou, na severovýchode Stredoatlantickým chrbtom a na západe Antilským oblúkom. Väčšia časť panvy má hĺbku 3 000 – 4 000 m.

Text hesla

Guyanská panva — pretiahnutá podmorská panva v západnej časti Atlantického oceána. Na juhozápade je ohraničená juhoamerickou pevninou, na severovýchode Stredoatlantickým chrbtom a na západe Antilským oblúkom. Väčšia časť panvy má hĺbku 3 000 – 4 000 m.

Zverejnené vo februári 2008.

Guyanská panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/guyanska-panva