guturály

Text hesla

guturály [lat.] — hrdelné spoluhlásky realizované prekážkou, ktorú vytvára koreň jazyka a zadná stena hrdla (arabská spoluhláska k).

Zverejnené vo februári 2008.

Guturály [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/guturaly