gusle

Text hesla

gusle [srb.] — sláčikový strunový hudobný nástroj ľudových pevcov (→ guslar), ktorí na ňom hrali a spievali epické piesne. Má oválny, príp. hruškovitý korpus vydlabaný z dreva. Otvorená ozvučnica je potiahnutá jemne vypracovanou kožou z kozy alebo jahňaťa (safián), ktorá sa podieľa na ich charakteristickom zvuku. Gusle majú jednu, príp. dve vlascové struny, ktoré sa nepritláčajú ku krku nástroja, ale hráč sa ich dotýka prstami zboku, tvoriac flažoletové tóny. Pri hre sa držia vertikálne, tón vzniká trením pomocou krátkeho sláčika v tvare luku. Nástroj i sláčik bývajú bohato ornamentálne zdobené.

Gusle sa používali na Balkáne u južných Slovanov (najmä u Srbov a Chorvátov) a sú pravdepodobne najstarším ľudovým hudobným nástrojom na tomto území (nie sú totožné s ruským nástrojom gusle).

Text hesla

gusle [srb.] — sláčikový strunový hudobný nástroj ľudových pevcov (→ guslar), ktorí na ňom hrali a spievali epické piesne. Má oválny, príp. hruškovitý korpus vydlabaný z dreva. Otvorená ozvučnica je potiahnutá jemne vypracovanou kožou z kozy alebo jahňaťa (safián), ktorá sa podieľa na ich charakteristickom zvuku. Gusle majú jednu, príp. dve vlascové struny, ktoré sa nepritláčajú ku krku nástroja, ale hráč sa ich dotýka prstami zboku, tvoriac flažoletové tóny. Pri hre sa držia vertikálne, tón vzniká trením pomocou krátkeho sláčika v tvare luku. Nástroj i sláčik bývajú bohato ornamentálne zdobené.

Gusle sa používali na Balkáne u južných Slovanov (najmä u Srbov a Chorvátov) a sú pravdepodobne najstarším ľudovým hudobným nástrojom na tomto území (nie sú totožné s ruským nástrojom gusle).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 11. novembra 2020.

Gusle [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gusle