guslar

Text hesla

guslar [srb.] — u južných Slovanov hráč na gusliach. Guslari spievali ľudové junácke, tzv. guslarské piesne v desaťslabičnom verši, v ktorých ospevovali historické udalosti (najmä z obdobia tureckej okupácie Balkánu) a ich hrdinov, vytvárali z nich celé cykly. Zohrávali dôležitú úlohu pri zachovaní ľudových a historických tradícií Srbov a Čiernohorcov, ovplyvnili vznik a rozšírenie srbskej epickej piesne.

Tradícia guslarov sa začala v 11. stor. Významnými guslarmi boli Filip Višnjić (*1767, †1834) a Tešan Podugović (*1775, † koniec 20. rokov 19. stor.). Etnografickým výskumom guslarov sa zaoberal Vuk Stefanović Karadžić (*1787, †1864).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 13. novembra 2020.

Guslar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/guslar