guľovnička

Text hesla

guľovnička — guľová zbraň malého kalibru (max. 5,6 mm) na náboje s jednotnou strelou a s nábojnicou kratšou ako 40 mm so stredovým zápalom. Používa sa na odstrel dravej (škodlivej) zveri (do veľkosti vlka) a trofejovej pernatej zveri (hlucháň, tetrov). Nesmie sa použiť na odstrel raticovej zveri.

Zverejnené vo februári 2008.

Guľovnička [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gulovnicka