Guinejský prúd

Text hesla

Guinejský prúd — teplý morský prúd v Atlantickom oceáne v severnej časti Guinejského zálivu, v lete splýva s Rovníkovým protiprúdom. Rýchlosť prúdenia je viac ako 3 km/h, priemerná teplota vody 26 – 27 °C, salinita 34,5 ‰.

Zverejnené vo februári 2008.

Guinejský prúd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/guinejsky-prud