groshajmia veľkoúborová

Text hesla

groshajmia veľkoúborová, Grossheimia macrocephala, nevädza veľkoúborová, Centaurea macrocephala — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Trváca vzpriamená bylina vysoká do 1,5 m pochádzajúca z Kaukazu a zo severovýchodného Turecka. Ma rúrkovité žlté kvety v jednotlivých úboroch s priemerom 6 – 10 cm, pre ktoré sa pestuje na okrasu, plod nažka s červenohnedým chocholcom.

Zverejnené vo februári 2008.

Groshajmia veľkoúborová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/groshajmia-velkouborova