Grónske zlomové pásmo

Text hesla

Grónske zlomové pásmo — zlomové pásmo menšieho rozsahu v severovýchodnej časti Atlantického oceána. Má severoseverozápadno-juhojuhovýchodný smer a na severovýchode tektonicky ohraničuje Grónsku panvu. Zlomy sa v reliéfe oceánskeho dna prejavujú ako úzke podmorské doliny.

Zverejnené vo februári 2008.

Grónske zlomové pásmo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gronske-zlomove-pasmo