Grónska panva

Text hesla

Grónska panva — pozdĺžna oceánska depresia v severozápadnej časti Atlantického oceána severovýchodne od Islandu, súčasť Grónsko-európskej panvy. Tiahne sa pozdĺž pevninského šelfu Grónska, od ktorého ju oddeľuje pevninský svah. Predstavuje zvyšok starej pevninskej platformy, ktorá sa poklesom pozdĺž mladých zlomov dostala do väčších hĺbok. Od Lofotskej panvy je oddelená Mohnovým chrbtom.

Zverejnené vo februári 2008.

Grónska panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gronska-panva