Grenadská panva

Text hesla

Grenadská panva — rozsiahla podmorská depresia, jedna zo štyroch podmorských panví Karibského mora oddelených od seba podmorskými chrbtami, prahmi a ostrovnými reťazami; maximálna hĺbka 5 000 m (podľa niektorých prameňov 4 120 m). Z morfoštruktúrneho hľadiska je súčasťou prechodnej zóny Atlantického oceána s prechodným, príp. s oceánskym typom kôry. Má strmé svahy, prevládajúci rovinatý reliéf na dne súvisí s hrubou vrstvou sedimentov pokrývajúcich morské dno. Typickými horninami podložia sú foraminiferové a koralové íly.

Zverejnené vo februári 2008.

Grenadská panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/grenadska-panva