grátis

Text hesla

grátis [lat.] — zadarmo, bezplatne; z pôvodného latinského tvaru gratiis – z lásky, za vďaku (lat. gratia = vďaka, láska, ľúbeznosť, milosť).

Text hesla

grátis [lat.] — zadarmo, bezplatne; z pôvodného latinského tvaru gratiis – z lásky, za vďaku (lat. gratia = vďaka, láska, ľúbeznosť, milosť).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Grátis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gratis