granulomatóza

Text hesla

granulomatóza [lat.] — súhrnné označenie ochorení charakteristických výskytom mnohopočetných granulómov v tkanivách.

Text hesla

granulomatóza [lat.] — súhrnné označenie ochorení charakteristických výskytom mnohopočetných granulómov v tkanivách.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Granulomatóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/granulomatoza