grama

Text hesla

grama [lat. > špan.], Bouteloua — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď lipnicovité. Trávy pochádzajúce z Ameriky, ktoré rastú na slabo alkalických a nezasolených pôdach; aj okrasné rastliny. Patria sem napr. do 70 cm vysoký druh grama štíhla (Bouteloua gracilis, tráva grama) s podzemnými výbežkami a jemnými listami, do 80 cm vysoký druh Bouteloua curtipendula, ktorý vytvára trsy, dôležitý pastiersky druh Bouteloua eriopoda, ktorý sa vyskytuje v extrémne suchých a horúcich oblastiach, kvalitné krmoviny Bouteloua filiformis a Bouteloua hirsuta a najmä na Kube rastúci druh Bouteloua heterostega.

Zverejnené vo februári 2008.

Grama [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/grama