Gracilaria

Text hesla

Gracilaria [lat.] — rod červených rias. Majú makroskopickú tmavozelenú, purpurovú alebo červenohnedú chrupkovitú, dvojdielne rozkonárenú krehkú stielku. Patrí sem okolo 150 kozmopolitne rozšírených druhov, ktoré sa vyskytujú na skalách a tvrdých podkladoch litorálneho a sublitorálneho pásma morí. Hospodársky významné, z ich stielok sa získava najmä agar, ktorý sa používa v potravinárskom, textilnom a papierenskom priemysle i na prípravu živných kultivačných médií.

Zverejnené vo februári 2008.

Gracilaria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gracilaria