Gough, Hugh

Text hesla

Gough [gaf], Hugh, sir, 3. 11. 1779 Limerick – 2. 3. 1869 Saint Helen’s (pri Dubline) — britský vojenský veliteľ. R. 1797 – 1800 pôsobil v Západnej Indii. R. 1808 – 14 velil kráľovskému írskemu mušketierskemu regimentu na Pyrenejskom polostrove (tzv. polostrovná vojna), kde Briti podporovali domáci odboj proti francúzskej nadvláde (→ napoleonské vojny). Vyznamenal sa vo viacerých bitkách, začo bol 1815 vymenovaný za rytiera. R. 1821 – 24 viedol akcie proti odbojným dedinčanom v severnom Írsku. Po povýšení na generálmajora pôsobil 1837 v Indii a počas britsko-čínskej prvej ópiovej vojny (1839 – 42) velil britskému vojsku v Číne. R. 1843 vymenovaný za hlavného veliteľa v Indii, v prvej sikhskej vojne (1845 – 46) však britské vojsko pod jeho velením utrpelo veľké straty. V druhej sikhskej vojne (1848 – 49) bola armáda Sikhov porazená a ich štát sa stal vazalom Spojeného kráľovstva. Gough bol vymenovaný za baróna (1846), potom za vikomta (1849). R. 1855 získal hodnosť plukovníka Kráľovskej jazdeckej gardy a 1862 poľného maršala.

Zverejnené vo februári 2008.

Gough, Hugh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gough-hugh