Gottfried zo Štrasburgu

Text hesla

Gottfried zo Štrasburgu [-fríd], 2. polovica 12. stor. – asi 1215 — strednohornonemecký stredoveký básnik. Bol všestranne nadaný. Predpokladá sa, že mal meštiansky pôvod. Je autorom dvorského veršovaného eposu Tristan (napísaný medzi 1205 – 15, vydaný 1785 pod názvom Tristran), adaptácie legendy o Tristanovi a Izolde podľa predlohy Thomasa d’Angleterre (aj Tumas de Britanje, *asi 1150, †asi 1200), v ktorom na umelecky vysokej úrovni odtabuizoval tému osudovej lásky. Lásku zobrazil ako najvyššiu hodnotu bytia v tragickom konflikte so spoločnosťou. Napriek tomu, že epos zostal nedokončený, považuje sa za vrchol stredovekej epickej spisby.

Zverejnené vo februári 2008.

Gottfried zo Štrasburgu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gottfried-zo-strasburgu