gorgoneion

Popis ilustrácie

Gorgoneion, terakotová antefixa, okolo 540 pred n. l., Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

gorgoneion [vl. m.] — vo výtvarnom umení a v architektúre (najmä v období antiky, renesancie a baroka) vyobrazenie hlavy Gorgóny Medúzy s hadmi namiesto vlasov. Podľa povesti jej hlavu odťal Perseus a daroval ju bohyni Aténe, ktorá ju nosila v strede hrude na egide alebo na štíte. Gorgoneion pôvodne slúžil ako magicko-ochranný prvok (apotropajon; v antickom Grécku najmä v sakrálnej architektúre), neskôr tento význam stratil a stal sa čisto dekoratívnym prvkom.

Zverejnené vo februári 2008.

Gorgoneion [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gorgoneion