Gordonia

Text hesla

Gordonia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď čajovníkovité. Vždyzelené kry a stromy pochádzajúce z juhovýchodnej Ázie a juhovýchodu USA, ktoré sa pestujú najmä pre ozdobné kvety, plod tobolka. Patrí sem okolo 70 druhov, napr. do 20 m vysoká Gordonia lasianthus so striedavými kopijovitými až elipsovitými kožovitými listami a s tanierovitými bielymi kvetmi s priemerom 8 cm, a do 5 m vysoká Gordonia axillaris s obrátene kopijovitými lesklými listami a s tanierovitými bielymi kvetmi s priemerom až 13 cm.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 12. februára 2018.

Gordonia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gordonia