Gordias

Text hesla

Gordias, aj Gordios, gr. Gordiés, aj Gordios, lat. Gordias — v gréckej mytológii prvý frýgický kráľ (→ Frýgia), zakladateľ mesta Gordion, otec kráľa Mida (Midas). Symbolom jeho kráľovskej moci bol voz, na ktorom oje a záprah spájal gordický uzol (nazvaný podľa neho).

Zverejnené vo februári 2008.

Gordias [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gordias