gonídium

Text hesla

gonídium [gr.] — starší, dnes už nepoužívaný názov fykobionta.

Text hesla

gonídium [gr.] — starší, dnes už nepoužívaný názov fykobionta.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Gonídium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gonidium