Gombasecká jaskyňa

Text hesla

Gombasecká jaskyňa — krasová jaskyňa na západnom úpätí Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras v doline rieky Slaná v katastri obcí Slavec, Plešivec, Silická Brezová a Silica v okrese Rožňava. Vytvorená Čiernym potokom s prítokmi vo svetlosivých strednotriasových vápencoch vo dvoch vývojových úrovniach; dĺžka 1 525 m, dĺžka prehliadkovej trasy 530 m. Intenzívna tvorba kvapľovej výzdoby bielej, žltej až hnedočiernej farby, výskyt unikátnych tenkých sintrových brčiek dosahujúcich dĺžku až 3 m, stalaktitov, stalagmitov, sintrových povlakov a kôr.

Gombasecká jaskyňa bola objavená 1951 jaskyniarmi z Rožňavy, sprístupnená 1955. Vďaka jaskynnej klíme vhodnej na liečenie chorôb dýchacích ciest (teplota vzduchu 9,0 – 9,4 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 98 %) bola v minulosti jej časť využívaná na speleoterapiu.

Národná prírodná pamiatka, 1995 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako súčasť územia Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu.

Zverejnené vo februári 2008.

Gombasecká jaskyňa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gombasecka-jaskyna