Golicynovci

Text hesla

Golicynovci — stará ruská kniežacia rodina s mnohými vetvami. Zakladateľom rodu bol vzdialený potomok litovského veľkokniežaťa Gedymina bojar Michail Ivanovič Bulgakov (*?, †1558) prezývaný Golica (rukavica so srsťou na rube a s holou kožou na líci). Členovia rodu ako bojari pôsobili tradične na najpoprednejších miestach v ruskom impériu (vojvodcovia, miestodržitelia, dvorania v rôznych vysokých funkciách).

Zverejnené vo februári 2008.

Golicynovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/golicynovci