glorieta

Popis ilustrácie

Glorieta nazývaná Chrám lásky v záhrade zámku Malý Trianon vo Versailles, 1777 – 78

Text hesla

glorieta, fr. gloriette — drobná murovaná (na rozdiel od besiedky alebo saletu) bohato umelecky zdobená, väčšinou kruhová neuzavretá záhradná stavba (malý chrámik, altánok, pavilón). Často slúžila aj ako vyhliadka, preto bola situovaná na vyvýšenom mieste. Gloriety sa stavali predovšetkým v záhradách zámkov v 17. – 18. stor., v parkoch kúpeľných miest i v anglických romantických parkoch. Dvojpodlažné gloriety mávali v dolnom podlaží úžitkový priestor alebo grotu.

Zverejnené vo februári 2008.

Glorieta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/glorieta