glaukóm

Text hesla

glaukóm [gr.], zelený očný zákal — chronické ochorenie zrakového nervu spojené s poruchami zorného poľa, so zmenami na terči zrakového nervu a zníženou ostrosťou zraku; neliečený glaukóm vedie k definitívnej strate zraku. Najvýznamnejším rizikovým faktorom je zvýšenie vnútroočného tlaku. Rozlišuje sa primárny, sekundárny a kongenitálny glaukóm.

Primárny glaukóm postihuje oko bez príznakov inej očnej alebo systémovej choroby. K rizikovým faktorom patria zvýšený vnútroočný tlak, genetická dispozícia (dedí sa rovnaký typ glaukómu) a vyšší vek (nad 40 rokov). Liečba: podávanie liekov na zníženie vnútroočného tlaku, v prípade neúspechu chirurgická.

Sekundárny glaukóm vyvoláva iná choroba (zápaly dúhovky a vráskovca, vnútroočné nádory, úrazy, cukrovka), ktorá sťažuje odtok komorovej vody alebo zapríčiňuje zväčšenie vnútrokomorového obsahu. Liečba: odstránenie základnej choroby zapríčiňujúcej sekundárny glaukóm.

Kongenitálny glaukóm najčastejšie spôsobujú rozličné vrodené zmeny (malformácie) oka. Môže sa prejaviť hneď po narodení alebo v neskoršom veku. Charakteristickým príznakom je zväčšovanie očí následkom zvýšenia vnútroočného tlaku. Liečba: chirurgická; zrak je však vážne až nenávratne poškodený.

Zverejnené vo februári 2008.

Glaukóm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/glaukom