glacis

Text hesla

glacis [lat. > fr.] — geomorfol. mierne uklonený svah (zarovnaný povrch) na úpätí pohorí. V užšom chápaní sa jeho vznik spája s dlhodobým pôsobením eróznych procesov v miestach, kde vystupujú menej odolné horniny (nespevnené alebo slabo spevnené sedimenty), v širšom chápaní zahŕňa i pedimenty na odolných horninách a nadväzné akumulačné roviny.

Zverejnené vo februári 2008.

Glacis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/glacis