Glac

Text hesla

Glac — najrozsiahlejšia planina Slovenského raja, maximálna výška 1 061 m n. m. Budovaná prevažne svetlými strednotriasovými vápencami. Má dobre zachovaný zarovnaný povrch s formami povrchového krasu (krasové jamy, suché doliny, humy).

Viacero jaskýň, najznámejšia Medvedia jaskyňa.

Vo svahoch planiny sú vyerodované takmer všetky najatraktívnejšie tiesňavy Slovenského raja: na východe Kyseľ a Sokolia dolina, na západe Veľký Sokol a Piecky, na severe Suchá Belá a Kláštorná dolina.

Zverejnené vo februári 2008.

Glac [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/glac