Giorgi

Text hesla

Giorgi — meno viacerých gruzínskych panovníkov; slovenská podoba → Juraj.

Text hesla

Giorgi — meno viacerých gruzínskych panovníkov; slovenská podoba → Juraj.

Zverejnené vo februári 2008.

Giorgi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/giorgi