Giordano, Umberto

Text hesla

Giordano [džor-], Umberto, 28. 8. 1867 Foggia, Taliansko – 12. 11. 1948 Miláno — taliansky skladateľ, predstaviteľ hudobného verizmu.

Od roku 1888 študoval na konzervatóriu v Neapole. Čoskoro sa presadil ako úspešný autor opier, na prelome storočí sa (popri Giacomovi Puccinim a Pietrovi Mascagnim) etabloval ako popredný taliansky operný skladateľ. Opery písal na objednávku, po roku 1920 sa odmlčal. Spevácke party v jeho operách sa pohybovali medzi parlandom a arióznymi pasážami; tvoril v eklektickom štýle.

Je autorom opier Mala vita (1892), Fedora (1898), Siberia (1903), Marcella (1907) a i. Najväčší úspech dosiahla jeho opera Andrea Chénier (1896, na námet libretistu Luigiho Illicu), ktorou sa zaradil medzi veristov a ktorá sa dodnes udržiava vo svetovom repertoári. Zasadzoval sa o to, aby sa do partitúry zaznačovalo všetko, čo skutočne znie. V takomto spôsobe zápisu vydal v hudobnom vydavateľstve Ricordi partitúry symfónií Ludviga van Beethovena.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 23. decembra 2020.

Giordano, Umberto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/giordano-umberto