gigue

Text hesla

gigue [žig; germánske jazyky > tal. > fr.] —

1. sláčikový hudobný nástroj francúzskych minstrelov obľúbený v 12. a 13. stor., druh rubeby, od 14. stor. so žliabkovou špirálovou hlavicou (podobnou ako pri dnešných husliach);

2. spoločenský tanec rýchleho tempa v troj-, šesť- a 12-osminovom takte. Od 17. stor. stála časť suity, zvyčajne tvoril finále.

Zverejnené vo februári 2008.

Gigue [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gigue