Gibsonovo zlomové pásmo

Text hesla

Gibsonovo zlomové pásmo — rozsiahla zóna priečnych zlomov v severnej časti Atlantického oceána. Tektonicky segmentuje južnú časť stredooceánskeho Reykjaneského chrbta a prejavuje sa aj v reliéfe priľahlého oceánskeho dna po jeho obidvoch stranách. Na zlomové línie sa viažu úzke prepadliny (hĺbka do 3 100 m) prerezávajúce tak vrcholovú časť, ako aj svahy Reykjaneského chrbta.

Zverejnené vo februári 2008.

Gibsonovo zlomové pásmo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gibsonovo-zlomove-pasmo