Gesta Romanorum

Text hesla

Gesta Romanorum [rómánó-; lat.], Činy Rimanov, Skutky Rimanov — latinská zbierka z konca 13. – začiatku 14. stor. Neznámy autor (pravdepodobne kazateľ) na rozptýlenie i mravné poučenie publika prerozprával z rozličných orientálnych, biblických a antických prameňov a legiend tematicky pestré príbehy, tzv. exemplá, ktoré rozšíril o morálnu, alegorickú a mystickú interpretáciu. Zachovali sa v množstve úprav, rukopisov a prvotlačí. Ich preklady do národných jazykov jestvovali už od 14. stor. Autormi slovenských prekladov (neúplných) sú Mariana Pauliny-Danielisová (Skutky Rimanov, 1978), J. Minárik, Helena Májeková a M. Keruľová (Rímske príbehy, 1981).

Zverejnené vo februári 2008.

Gesta Romanorum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gesta-romanorum