geše

Text hesla

geše [tibetsky] — najvyšší akademický titul (doslovne šľachetný priateľ) v systéme tradičného kláštorného vzdelávania v Tibete, ktorý adepti získali po vyše 15 rokoch štúdia zložením ústnej skúšky. Existuje niekoľko jeho kategórií v závislosti od jednotlivých smerov buddhistickej náuky. Titul geše sa často vyskytuje pred menom významných lámov.

Zverejnené vo februári 2008.

Geše [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gese