Gerlachov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Gerlachov — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji v doline rieky Topľa v Ondavskej vrchovine, 360 m n. m.; 1 056 obyvateľov (2021). Územie je budované paleogénnymi flyšovými horninami, má mierne členitý reliéf, je prevažne zalesnené. Obcou prechádza cesta I. triedy spájajúca Spišskú Belú a Svidník.

Obec je písomne doložená v roku 1344 ako Gerlachwagasa, 1357 Gerlakvagasa, Gerlakfalua, 1773 Gerlacho, Gerlachow, 1786 Gerlachó, Gerlsdorf, 1808 Gerlachó, Gerlachow, 1863 Gerlachó, 1873 Gerlahó, 1877 Gerlaho, v rokoch 1882 – 88 Gerlahó, 1892 – 1902 Gerlachó, 1907 – 13 Gerla, v roku 1920 Gerľachov, 1927 Gerlachov.

V 15. stor. patrila obec Kapyovcom.

Stavebné pamiatky: klasicistický gréckokatolícky Chrám sv. Michala archanjela (1844 – 56).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 21. júna 2023.

Gerlachov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gerlachov