Geravy

Text hesla

Geravy — rozľahlá krasová planina na juhu Slovenského raja, 1 100 m n. m. Ohraničená vrcholmi Suchého vrchu, Červenej skaly, Holého kameňa a Gačovskej skaly. Severné svahy zvoľna klesajú do dolín a tvoria záver doliny Bieleho potoka, južné svahy padajú strmými zrázmi do doliny Hnilca. Budovaná druhohornými vápencami. Početné povrchové krasové útvary (krasové jamy s ponormi, úvaly, humy, suché doliny). Zarovnaný povrch pokrývajú horské lúky, polianky a lesíky, severné svahy sú prevažne husto zalesnené.

Turistická oblasť s hustou sieťou udržiavaných lyžiarskych bežeckých tratí a s viacerými lyžiarskymi vlekmi, sedačková lanovka z Dediniek. Atraktívny výstup na planinu je z obce Mlynky cez Zejmarskú roklinu vytvorenú potokom, ktorý pramení výdatnou vyvieračkou a vytvára niekoľkostupňovú sústavu vodopádov nesúcich meno kapitána J. Nálepku, ktorý pôsobil v blízkej osade Biele Vody (dnes miestna časť obce Mlynky) ako učiteľ.

Zverejnené vo februári 2008.

Geravy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geravy