geomori

Text hesla

geomori, gr. geómoroi — v období staroveku:

a) jedna z troch kategórií obyvateľov Atiky, strední a drobní roľníci, ktorí spolu s remeselníkmi (→ demiurg) tvorili nižšiu vrstvu obyvateľstva. Zadlžovali sa u bohatých aristokratov (eupatridovia, gr. eupatridai), čím prichádzali o majetok i o osobnú slobodu. Problémy geomorov sa usiloval riešiť najmä Solón, ktorý dal asi 4-tis. aténskych občanov vykúpiť z dlžného otroctva;

b) v Syrakúzach a na ostrove Samos bohatí vlastníci pôdy.

Text hesla

geomori, gr. geómoroi — v období staroveku:

a) jedna z troch kategórií obyvateľov Atiky, strední a drobní roľníci, ktorí spolu s remeselníkmi (→ demiurg) tvorili nižšiu vrstvu obyvateľstva. Zadlžovali sa u bohatých aristokratov (eupatridovia, gr. eupatridai), čím prichádzali o majetok i o osobnú slobodu. Problémy geomorov sa usiloval riešiť najmä Solón, ktorý dal asi 4-tis. aténskych občanov vykúpiť z dlžného otroctva;

b) v Syrakúzach a na ostrove Samos bohatí vlastníci pôdy.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Geomori [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geomori