Genbaku dómu

Text hesla

Genbaku dómu — Hirošimský pamätník mieru (→ Hirošima).

Text hesla

Genbaku dómu — Hirošimský pamätník mieru (→ Hirošima).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Genbaku dómu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/genbaku-domu